1. Chú ý đến vị trí đặt đàn Tuy thân đàn piano điện thường làm bằng gỗ và được sơn phủ một lớp sơn bảo vệ, những tác...